Get Adobe Flash player

 

Noviny:

 

Kružlovský hlas 1

Kružlovský hlas 2

Kružlovský hlas 3

Kružlovský hlas 4

Kružlovský hlas 5

Kružlovský hlas 6

Kružlovský hlas 7

Kružlovský hlas 8

Kružlovský hlas 9

Kružlovský hlas 10

Kružlovský hlas 11

Kružlovský hlas 12

Kružlovský hlas 13

Kružlovský hlas 14

 

Rozpočty 2018

Rozpočty 2017

Rozpočty 2016

Rozpočty 2015

 

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

 

OZNÁMENIE o určení zodpovednej osoby a podávaní oznámení o protispoločenskej činnosti

 

Program odpadového hospodárstva

Komunitný plán sociálnych služieb

 

Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kružlov

 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová 

 

PHSR Kružlov 

 

Náplň činností oddelení Obecného úradu

 

Slobodný prístup k informáciám

 

Finančný rozpočet 

 

Záverečný účet

 

Záverečný účet 2016

 

Záverečný účet 2017

 

Návrh – Záverečný účet 2018

 

Záverečný účet 2018

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.01.2017 – stiahnuť

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.01.2012 – stiahnuť

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.06.2011 – stiahnuť

 

Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kružlov


Štatút obce Kružlov


Zásady pri odmeňovaní poslancov
a obecného zastupiteľstva

 


Zásady pri odmeňovaní poslancov
a obecného zastupiteľstva 2018


Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Rokovací poriadok

 

Smernica 1
Smernica 2

 

Dokumenty na stiahnutie:

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Ohlásenie drobnej stavby 

Návrh na vykonanie kolaudačného konania

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

september 2010 181 IMAG1176 IMAG1411 134