Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

 

 

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

26. 02.  2014 (streda)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Príprava kultúrnych a športových podujatí v r. 2014
  4. Návrh na zmenu rozpočtu obce (ZŠ)
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

dscf0720 IMG_9384 DSCF5994 DSCF0831