Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

 

 

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

26. 02.  2014 (streda)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Príprava kultúrnych a športových podujatí v r. 2014
  4. Návrh na zmenu rozpočtu obce (ZŠ)
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF0973 IMG_0359 DSCF5694 18927165_10209530740689600_174147613_o