Farnosť sv. Uršule

Mokroluh 52, 086 01   Rokytov     

Tel: 054/ 4725075     Mail: mokroluh@rimkat.sk

Administrátor farnosti: Mgr. Štefan Kaňuk

Mobil: 0940 616 710

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 04.02.-10.02.2019

Milosrdné srdce 

 Liturgický program od 13.6. -30.6. tu kliknúť

 Liturgický program od 30.5. -12.6. tu kliknúť

 Liturgický program od 16.5. -29.5. tu kliknúť

 Liturgický program od 2.5. -15.5. tu kliknúť

 Liturgický program od 18.4. -1.5. tu kliknúť

  Liturgický program od 21.3. -3.4. tu kliknúť

 Liturgický program od 7.3. -20.3. tu kliknúť

 Liturgický program od22.2. -6.3. tu kliknúť

Liturgický program od 8.2. -21.2. tu kliknúť

Liturgický program od 25.1. -7.2. tu kliknúť

Liturgický program od 11.1. -24.1. tu kliknúť

Liturgický program od 14.12. -27.12. tu kliknúť

Liturgický program od 30.11. -13.12. tu kliknúť

 

Rímskokatolícky kostol Nepoškvrneného srdca Panny Márie (1947)

Bol dostavaný v roku 1950. Patrónom stavby bol p. Antón Sitarčik.

Rímskokatolícky kostol v Kružlovskej Hute bol postavený v rokoch 1947 – 1952. Iniciátorom a budovateľom bol miestny občan Anton Sitarčik  (1884 – 1968). Výstavbou splnil sľub za záchranu svojho života, ktorý dal na sklonku 2. svetovej vojny, keď sa ocitol v pohorí miestnych lesov v ohnisku dopadajúcich delostreleckých granátov v prebiehajúcom partizánskom boji. Stal na okraji života a smrti. Prosil o záchranu za cenu postavenia kostola. Prežil a nezabudol. Po skončení svetovej vojny a vybavenia formalít začal so stavbou v roku 1947. Stavba prebiehala s ťažkosťami. V tom čase sa uprednostňovala výstavba vojnou zničených miest a objektov. Finančné prostriedky  boli získavané zo zbierok, ktoré boli niekoľko krát opakované. V roku 1952 bol kostol dostavaný a dňa 13.júla 2002 bola predvedená rozsiahla obnova interiéru kostola podľa požiadavok k obnovenej liturgii. Práce na obnove zriadil Ing. arch. Marián Sitarčik vnuk iniciátora výstavby. Po prevedenej obnove bol kostol 4.8.2002 slávnostne konsekrovaný. V priebehu rokov 2011-2012 bola prevedená náročná obnova a úprava cesty do kostola položením zámkovej dlažby. Pri jej okraji je jaskyňa Panny Márie Fatimskej.   Kostol je postavený v peknom prostredí na okraji lesa.  Je dominantom Kružloveskej Huty, v ktorej v roku 1950 bola ukončená výroba skla v sklárni MÁRIA DOLINA, v ktorej miestny sklári v pote tvári zarábali na každodenný chlieb svojich rodín. Kostol je pričlenený k farnosti Mokroluh.

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

p1120059 DSCF1152 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> DSCF3514