NA POGRANICZU KULTUR:

http://www.gokropa.iaw.pl/pl/104851/0/PAKIET_OFERT.html

 

Projekt spolufinancovaný z Európskej únie a z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu v  spolupráci cezhraničia Interreg V A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020.

Názov mikroprojektu: „Na pomedzí kultúr“

Kontakt: 054 47 95 137,  e-mail: kruzlov@kruzlov.sk, www.kruzlov.sk

 

Na pomedzí kultúr

Obec Kružlov spolu s poľským partnerom komunitné kultúrne centrum v Ropa  realizuje mikroprojekt  „Na pomedzí kultúr“, spolufinancované Európskym fondom regionálneho rozvoja prostredníctvom Asociácie Euroregiónu „Tatra“. Projekt pozostáva z usporiadania série stretnutí na tému zlepšovania kvality služieb pre obyvateľov a turistov, ktorí sa zaujímajú o účasť na kultúrnych podujatiach a návštevách miest a miest kultúrneho dedičstva na poľsko-slovenských hraniciach. Realizácia projektu zahŕňa realizáciu 5 workshopov a konferencie. Dôvodom pre realizáciu mikroprojektu je to, že oblasť poľsko-slovenskom pomedzí ašpiruje na to byť krajinou cestovného ruchu, má prírodný, kultúrny potenciál  a zodpovedajúcu infraštruktúru. Na zabezpečenie spolupráce od poskytovania informácií na prehliadky kultúrnych pamiatok v pohraničných oblastiach a organizovania spoločných kultúrnych podujatí sa vyžaduje spolupráca. Projektu sa zúčastňujú zástupcovia 5 obcí okresu Gorlice, vrátane zamestnancov kultúrnych inštitúcií a zástupcov partnera Kružlov, celkovo 30 osôb. Výsledky projektu budú prezentované na jeseň na konferencii, ktorá sumarizuje vykonávanie mikroprojektov, počas ktorého budú výsledky prezentované dielne – skúma spoločnú ponuku poľsko-slovenských hraníc.Koordinátor projektu bol zodpovedný za zaznamenávanie zistení workshopu v podobe balíka prírodných, kultúrnych a vzdelávacích ponúk. Tieto informácie boli zverejnené na internete.

 

1. workshop – 2. júna 2017.

Prijímanie účastníkov projektu sa uskutočnilo zaslaním pozvánok a pozvaním zamestnancov kancelárií a kultúrnych jednotiek. Počiatočný dátum prvého workshopu je 2. júna 2017. Projekt a stretnutia boli zdokumentované. Vybraná miestnosť pre triedy, objednané jedlo. Stretla sa stretnutie so slovenským partnerom. Vybavené potrebným vybavením pre workshopy a šablóny prezenčnej listiny boli informácie pripravené Internetové stránky. Platby boli vykonané. Tieto informácie boli zverejnené na internete.

Fotogaléria 1. workshop

2. workshop – 19. júna 2017.

Zmluvy o službách a objednávkach boli uzavreté. Termín na zasadnutie je 2. a 19. júna 2017. V spoločnosti Ropa a Wysowa – Zdroj boli na stretnutí zamestnanci. Projekt bol dokumentovaný. Stretla sa stretnutie so slovenským partnerom. Dohodla sa na jedlo a workshopy. Platby boli vykonané. Tieto informácie boli zverejnené na internete.

Fotogaléria 2. workshop

3. workshop – 19. júla 2017.

Pracovníci projektu spracovali workshop, koordinátor projektu sa postaral o dokončenie formalít, ako je zhromažďovanie záznamov o prezencii a fotografovanie projektu. Cateringové služby poskytli účastníci podľa dopytu. Účastníci projektu boli 9. júla zaslaní na workshop na Kruzlova. Platby boli vykonané. Tieto informácie boli zverejnené na internete.

Fotogaléria 3. workshop

4. workshop – 2. augusta 2017.

Zamestnanci projektu v Krynici – Zdróji organizovali 2. augusta 2017 workshopy, ktoré sa zaoberali splnením formalít, ako je zhromažďovanie prezenčnej listiny a fotografovanie projektu. Po dodaní stravovacie služby boli pripravené zápisy z prijatia objednávok, boli opísané finančné dokumenty. Platby boli vykonané. Tieto informácie boli zverejnené na internete.

Fotogaléria 4. workshop

5. workshop – 29. septembra 2017.

Pracovníci projektu spracovali workshopy, ktoré sa konali 29. septembra 2017 v Bardejove, a boli zodpovední za oddelenie technickej a finančnej dokumentácie projektu. Okrem toho boli pre konferenciu pripravené materiály. Koordinátor projektu bol zodpovedný za zaznamenávanie zistení workshopu v podobe balíka prírodných, kultúrnych a vzdelávacích ponúk. Tieto informácie boli zverejnené na internete.

Fotogaléria 5. workshop

Konferencia – 27. septembra 2017.

Koordinátor projektu bol zodpovedný za prípravu technickej a finančnej dokumentácie projektu. Okrem toho pracovníci pripravili konferenciu, ktorá zhrnie, rozosiela pozvánky a pripravuje informačné materiály. Účtovnícke služby vykonávali činnosti súvisiace s projektovým financovaním (popis faktúr a účtov), finančná analýza rozpočtu projektu. Koordinátor projektu bol zodpovedný za prípravu technickej a finančnej dokumentácie z vykonávania činnosti v súvislosti so správou, účtovný personál vykonával aktivity súvisiace s projektovými financiami (opis faktúr a účtov), zavedenie informácií do správy.

Fotogaléria konferencia

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

p1120059 DSCF1152 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> DSCF3514