Farnosť Ochrany Presvätej Bohorodičky

Kružlov 76, 086 04 Kružlov     

Tel: 054/ 479 57 65    

Č. účtu: SK 84 0900 0000 0000 8512 2102

 

Správca farnosti: o. Mgr. Michal Kuruc ml.                                            
 Mobil: 0911 811 216                                                  
 Mail: misakuruc@gmail.com           

 

Kaplán: o. Mgr. Martin Tokár
Mobil: 0911 963 549
 

Sprievodcovia dreveného chrámu v obci Krivé:

p. Irena Lazorová 0919 073 926 a 0948 155 866

p. Stanislav Surgent – Lazor 0911 293 844

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 25.03.-31.03.2019

 

 Liturgický program 2019 tu kliknúť

 

 

 

 

 

Gréckokatolícky chrám Ochrany Panny Márie (1822)

V hornej časti obce sa nachádza gréckokatolícky chrám Ochrany Panny Márie, ktorý bol v r. 1822 postavený z kameňa a pokrytý šindľami. 20.10.1822 ho posvätil o. Ján Zavadský – farár z Lukova,

prza pôsobenia o. Jána Halíka. O tom svedčil latinský nápis na oltári pod plachtou. Chrám je klasicistického štýlu s barokovými prvkami, svätyna s pruskými klenbami. Patrónom chrámu bol Forgaus de Chymes at Gais. V roku 1899 bola prevedená generálna oprava, kedy bol postavený nový oltár a ikonostas. Na veži boli zabudované tri nové zvony. V 1.svetovej vojne boli dva z nich skonfiškované armádou a použité na muníciu. V r. 1923 s pomocou občanov, žijúcich v USA , boli zakúpené a nainštalované dva nové zvony. Ďalšie opravy boli vykonané v r. 1935, 1963 a 1975.

Rekonštrukciou v r. 1998 sa 2 x zväčšil chór.

 

V obci bol kedysi drevený chrám. Stál v terajšej farskej záhrade – južne od  farskej budovy. Na mieste, kde stál oltár, je zakopaný veľký kameň – ako náhrobok. Na mieste, kde bol vchod do chrámu, stojí drevený kríž. V r. 1764 prišiel na gréckokatolícku faru o. Ján Nižalovský, ktorý zaviedol cirkevnú matriku.

Pri ceste, vedľa chrámu, stojí kaplnka sv. Mikuláša, postavená v  roku 1905. Obnovená bola v roku

1977. Na chrámový sviatok dňa 16.októbra 1977  ju posvätil Dr. Emil Korba.

Ďalšia kaplnka – Nanebovstúpenia Pána  – je na cintoríne. Pochádza z roku 1935, obnovená bola v roku 1977.

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1016 cimg2752 868 IMG_3578