Dokumenty na stiahnutie:

Stavebný úrad tlačivá 

 

Noviny:

 

Kružlovský hlas 1

Kružlovský hlas 2

Kružlovský hlas 3

Kružlovský hlas 4

Kružlovský hlas 5

Kružlovský hlas 6

Kružlovský hlas 7

Kružlovský hlas 8

Kružlovský hlas 9

Kružlovský hlas 10

Kružlovský hlas 11

Kružlovský hlas 12

Kružlovský hlas 13

Kružlovský hlas 14

Kružlovský hlas 15

Kružlovský hlas 16

 

 

Návrh – Rozpočty 2022

Návrh – Rozpočty 2021

Rozpočty 2020

Rozpočty 2019

Rozpočty 2018

Rozpočty 2017

Rozpočty 2016

Rozpočty 2015

 

Výročná správa 2019

Výročná správa 2018

Výročná správa 2017

Výročná správa 2016

Výročná správa 2015

Výročná správa 2014

 

Ako predchádzať vzniku odpadu

 

Systém nakladania s TKO

 

OZNÁMENIE o určení zodpovednej osoby a podávaní oznámení o protispoločenskej činnosti

 

Štatút obce

 

Návrh – Štatút obce

 

Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kružlov 2020

 

Program odpadového hospodárstva

 

Komunitný plán sociálnych služieb

 

Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kružlov

 

Evidencia štandardov kvality za oblasť VODA – odpadová 

 

PHSR Kružlov 

 

Náplň činností oddelení Obecného úradu

 

Slobodný prístup k informáciám

 

Finančný rozpočet 

 

Záverečný účet

 

Záverečný účet 2016

 

Záverečný účet 2017

 

Návrh – Záverečný účet 2018

 

Záverečný účet 2018

 

Návrh – Záverečný účet 2019

 

Návrh – Záverečný účet 2020

 

Záverečný účet 2020

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.01.2020 – stiahnuť

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.01.2017 – stiahnuť

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.01.2012 – stiahnuť

 

MIESTNE POPLATKY platné od 01.06.2011 – stiahnuť

 

Zásady hospodárenia a nakladania
s majetkom obce Kružlov


Štatút obce Kružlov


Zásady pri odmeňovaní poslancov
a obecného zastupiteľstva 2018


Zásady postupu pri vybavovaní sťažností

Rokovací poriadok

 

Smernica 1
Smernica 2

 

Dokumenty na stiahnutie:

Stavebný úrad tlačivá 

Žiadosť na výrub drevín

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia

Ohlásenie drobnej stavby 

 

 

Tlačivo:  Priznanie k dani z nehnuteľnosti, za psa si môžete stiahnuť: https://www.mfsr.sk/sk/dane-cla-uctovnictvo/priame-dane/miestne-dane-poplatky/

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

p1120105 imag1446 DSCF0597 IMG_3450