Obec Kružlov sa nachádza v severovýchodnej časti Slovenska, na území horného Šariša, 13 km západne od Bardejova. Administratívne patrí do okresu Bardejov a do Prešovského kraja (predtým bola súčasťou Východoslovenského kraja). Obec má dobrú dopravnú polohu, leží v bezprostrednej blízkosti významného dopravného ťahu Bardejov-Poprad.

Kružlov má v súčasnosti 975 obyvateľov

V obci sa nachádza 212 domov (193 trvalo obývaných) a 17 bytových jednotiek (110 bytov).

Je tu taktiež pošta, centrum sociálnych služieb a zdravotné stredisko (všeobecné lekárstvo , stomatologická ambulancia, detská ambulancia, gynekologická ambulancia), požiarna zbrojnica, základná škola, materská škola. Prebehla rekonštrukcia zdravotného strediska, základnej a materskej školy. Je ukončená regenerácia centra obce, obec postavila 2 x 6 b. j. za zdravotným strediskom a v dolnej časti obce.

Kataster obce má rozlohu 1014 ha a susedí s obcami Gerlachov, Krivé, Bogliarka, Tarnov, Lukov, Richvald.  Obcou preteká potok Solotvinec. Z hľadiska klimatických podmienok spadá kataster obce do klimatickej oblasti mierne teplej až mierne chladnej, mierne vlhkej a s chladnou zimou. Priemerná ročná teplota v Kružlove je 8,4 °C, teplota v januári je –5,5 °C, teplota v júli 18 °C. Priemerný úhrn zrážok predstavuje 700 až 720 mm. Najbohatšie mesiace na zrážky sú júl a august, najchudobnejšie február a marec.  Kružlov leží v nadmorskej výške 360 m.n m. Vyskytujú sa t u hlinité, hlinito-piesočnaté a  ílovito – hlinité pôdy.

Zdravotné stredisko – PRED REKONŠTRUKCIOU

Zdravotné stredisko – PO REKONŠTRUKCII

OBECNÝ ÚRAD – PRED REKONŠTRUKCIOU

OBECNÝ ÚRAD – PO REKONŠTRUKCII

TELOCVIČŇA – PRED REKONŠTRUKCIOU

TELOCVIČŇA – PO REKONŠTRUKCII

 

 

 

Požiarna zbrojnica

Požiarna zbrojnica

6 b. j.

 

 

 

 

6 b. j.

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná škola Kružlov

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Základná škola Kružlov

 
 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                  

 

Multifunkčné ihrisko   

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunkčné ihrisko   

 

 

 

 

 

 

 

Zdravotné stredisko – CIZS

 

 

 

 

 

 

 

 

Nová zastávky

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostné zvodidlá

 

 

 

 

 

 

 

 

foto noviny 12 obec Kružlov-page-001

 

letak4 toto44-page-001

letak4 toto33-page-002

letak4 toto33-page-001

foto noviny 12 obec Kružlov-page-003

foto noviny 12 obec Kružlov-page-002

letak4 toto-page-004

letak4 toto-page-003

letak4 toto-page-002

letak4 toto-page-001

letak4 toto44-page-002

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

IMG_1506 DSC_0050 IMG_7203 IMG_4170