Get Adobe Flash player
Online kamera sa nachádza na OCÚ v Kružlove a jej prevádzka je zväčša spúšťaná počas pracovnej doby. Mimo pracovnej doby je náhradou posledný zaznamenaný snímok. Za pochopenie ďakujeme.

ghpnet.sk/kamera-kruzlov/