Program rozvoja obce Kružlov

Cieľom dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja.

Plánom tohto programu rozvoja obce je nielen upozorniť na účel a obsah samotného programu rozvoja obce, ale celkovo zlepšiť kvalitu života obyvateľov. Ďalším cieľom je podporiť rozvoj cestovného ruchu a miestneho turizmu, vybudovať ekonomické kapacity obce pre zlepšenie hospodárskej budúcnosti, vytvoriť nové pracovné príležitosti a zároveň zdôrazniť význam dobrého – otvoreného a cieľavedomého procesu jeho prípravy, ktorý bude na základe hodnotenia výsledkov priebežne aktualizovaný.

V zmysle týchto princípov je dôležité stanoviť ciele a priority v danom území našej obce. Miestny rozvoj je príležitosťou pre samosprávu obce, súkromný sektor, neziskové organizácie a pre miestnu komunitu spolupracovať a vytvoriť podmienky na dosahovanie jeho cieľa a tým zvýšiť kvalitu života pre všetkých zainteresovaných.

Cieľom „Programu rozvoja obce“ je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce Kružlov, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne.

Starosta obce: Ing. Jozef Kmec, PhD.

Vzdelanie:

1985 – 1993 ZŠ Kružlov

1993 – 1997 – Obchodná akadémia Bardejov

1999 – 2004 – Technická univerzita v Košiciach, Ing.

2006 – Technická univerzita v Košiciach – doplňujúce pedagogické štúdium

2017 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, PhD.

Pracovné skúsenosti:

1998 – 2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa

                     (pozícia: odborný referent)

2006 – starosta obce Kružlov

2017 – poslanec PSK

Zástupca starostu: Stanislav Bajcura

Poslanci OZ:
 
Ing. Miroslava Berecký
Ing. Peter Bľanda
PhDr. Stanislav Bujda
Miroslav Hudák
Martin Micheľ
Ján Onufer
 
 

Hlavný kontrolór:      Ing.Katarína Šuťaková

 

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00-12:00 13:00-16:00
Utorok nestránkový deň
Streda 08:00-12:00 13:00-17:30
Štvrtok 08:00-12:00 13:00-16:00
Piatok 08:00-12:00 13:00-14:30

 

 

Kontakt:

Obecný úrad Kružlov
Adresa: Kružlov 141
086 04 Kružlov

tel: 054/47 95 137
fax: 054/47 95 137

 

email 1: kruzlov@kruzlov.sk

email starosta: starosta@kruzlov.sk

 

Kontaktný formulár

(Odoslanie priameho e-mailu na adresu obce Kružlov)

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

   

  VÝSLEDKY   VOLIEB DO   ORGÁNOV   SAMOSPRÁVY

  V   OBCI   KRUŽLOV

  V obci Kružlov sa zistili tieto výsledky:

   

  Počet  voličov zapísaných v zoznamoch voličov:           799
  Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní     508
  Počet voličov, ktorí odovzdali obálku              508
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
  pre voľby do obecného zastupiteľstva                    499
  Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                          7
  Počet platných hlasovacích lístkov
  odovzdaných pre voľby starostu obce                   506
   

  Za starostu obce Kružlov bol zvolený: 

  Ing. Jozef Kmec,         387 hlasov

  Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
  v poradí podľa počtu získaných hlasov:

   

  1.Ing. Peter Bľanda                370 hlasov
  2.Ing. Miroslav Berecký       309 hlasov
  3.PhDr. Stanislav Bujda      305 hlasov
  4.Stanislav Bajcura               298 hlasov
  5. Martin Micheľ                   290 hlasov
  6.Ján Onufer                          278 hlasov
  7.Miroslav Hudák                  268 hlasov

  Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
  v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1.Ing. Marek König    267 hlasov

   

   

   
  TOPlist

  Kalendár

  Fotografie dňa

  <digimax/> img_0945 100_cimg2913 DSCF3344