Program rozvoja obce Kružlov

Cieľom dokumentu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce je navrhnúť systematickú a funkčne trvalo udržateľnú rozvojovú stratégiu, zameranú na realizáciu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce pri rešpektovaní globálnych cieľov regionálneho vývoja.

Plánom tohto programu rozvoja obce je nielen upozorniť na účel a obsah samotného programu rozvoja obce, ale celkovo zlepšiť kvalitu života obyvateľov. Ďalším cieľom je podporiť rozvoj cestovného ruchu a miestneho turizmu, vybudovať ekonomické kapacity obce pre zlepšenie hospodárskej budúcnosti, vytvoriť nové pracovné príležitosti a zároveň zdôrazniť význam dobrého – otvoreného a cieľavedomého procesu jeho prípravy, ktorý bude na základe hodnotenia výsledkov priebežne aktualizovaný.

V zmysle týchto princípov je dôležité stanoviť ciele a priority v danom území našej obce. Miestny rozvoj je príležitosťou pre samosprávu obce, súkromný sektor, neziskové organizácie a pre miestnu komunitu spolupracovať a vytvoriť podmienky na dosahovanie jeho cieľa a tým zvýšiť kvalitu života pre všetkých zainteresovaných.

Cieľom „Programu rozvoja obce“ je sformulovať takú predstavu o smerovaní obce Kružlov, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a zároveň je v súlade s prijatými koncepciami štátu, vyššieho územného celku, stratégiou rozvoja príslušného mikroregiónu, prípadne rezortnými stratégiami, záujmami ochrany životného prostredia, kultúrneho dedičstva a podobne.

Starosta obce: Ing. Jozef Kmec, PhD.

Vzdelanie:

1985 – 1993 ZŠ Kružlov

1993 – 1997 – Obchodná akadémia Bardejov

1999 – 2004 – Technická univerzita v Košiciach, Ing.

2006 – Technická univerzita v Košiciach – doplňujúce pedagogické štúdium

2017 – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety v Bratislave, PhD.

Pracovné skúsenosti:

1998 – 2006 Všeobecná zdravotná poisťovňa

                     (pozícia: odborný referent)

2006 – starosta obce Kružlov

Zástupca starostu: PhDr. Stanislav Bujda

Poslanci OZ:
Stanislav Bajcura
Ján Onufer
Ing. Marek König
Ing. Miroslava Berecký
Ing. Peter Bľanda
Miroslav Hudák

Hlavný kontrolór:      Ing.Katarína Šuťaková

 

Úradné hodiny:

Pondelok 08:00-12:00 13:00-16:00
Utorok 08:00-12:00 13:00-16:00
Streda 08:00-12:00 13:00-17:30
Štvrtok 08:00-12:00 13:00-16:00
Piatok 08:00-12:00 13:00-14:30

 

 

Kontakt:

Obecný úrad Kružlov
Adresa: Kružlov 141
086 04 Kružlov

tel: 054/47 95 137
fax: 054/47 95 137

 

email 1: kruzlov@kruzlov.sk

email starosta: starosta@kruzlov.sk

 

Kontaktný formulár

(Odoslanie priameho e-mailu na adresu obce Kružlov)

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

   

  VÝSLEDKY   VOLIEB DO   ORGÁNOV   SAMOSPRÁVY

  V   OBCI   KRUŽLOV

  V obci Kružlov sa zistili tieto výsledky:

   

  Počet osôb zapísaných v zozname voličov:           822
  Počet voličov, ktorým boli vydané obálky              358
  Počet odovzdaných obálok                                        358
  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
  pre voľby do obecného zastupiteľstva                    350
  Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť                          7
  Počet platných hlasovacích lístkov
  odovzdaných pre voľby starostu obce                    339
  Volebná účasť                                                               43,55 %

  Za starostu obce Kružlov bol zvolený: 

  Ing. Jozef Kmec,         339 hlasov

  Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
  v poradí podľa počtu získaných hlasov:

   

  1.Ing. Peter Bľanda                260 hlasov
  2.PhDr. Stanislav Bujda       243 hlasov
  3.Ján Onufer                           234 hlasov
  4.Stanislav Bajcura                221 hlasov
  5. Bc. Miroslav Berecký       208 hlasov
  6.Miroslav Hudák                 205 hlasov
  7.Peter Šveda                          205 hlasov

  Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov obecného zastupiteľstva
  v poradí podľa počtu získaných hlasov:

  1.Ing. Milan Pituch              196 hlasov
  2.Martin Trojanovič             168 hlasov

   

   

   
  TOPlist

  Kalendár

  Fotografie dňa

  IMG_5395 imag0037 IMAG0145_BURST003 DSCF2472