Internetová stránka ZŠ Kružlov : www.zskruzlov.edupage.sk

Kružlov 94, 054/48 82 571
Riaditeľka  školy: Mgr. Mária Lazorová

ZŠ Kružlov je plnoorganizovaná základná škola. Navštevujú ju žiaci z okolitých dedín – Krivé, Bogliarka, Kríže a Gerlachov.

V tomto šk. roku 2023/2024 školu navštevuje 116 žiakov.

Rok Počet žiakov Počet tried Počet pedagógov Ostatní pracovníci
2000 183 9 13 9
2001 190 9 13 9
2002 180 9 13 9
2003 165 9 13 9
2004 157 9 13 9
2005 156 9 13 9
2006 153 9 13 6
2007 136 9 12 6
2008 125 9 13 6
2009 120 9 13 6
2010 111 9 13 6
2011 116 9 12 6
2012 117 9 12 6
2013 117 9 12 6
2014 123 9 12 6
2015 124 9 12 6
2016 126 9 13 6
2017 119 9 13 6
2018 120 9 13 6
2019 127 9 13 6
2020 120 9 13 6
2021 121 9 13 6
2022 119 9 13 8
2023 116 9 13 8

Zateplenie budovy 

DSC_111013925205_10206834665051148_7521168697209439860_n

 

r. 2021 rekonštrukcia telocvične 

PRED REKONŠTRUKCIOU

PO REKONŠTRUKCII

 

 

Krúžky na prijímacie skúšky na stredné školy z matematiky a slovenského jazyka

Záujmová a mimoškolská činnosť

– krúžok doučovania z matematiky a SJ
– športové hry, práca s PC, zdravotnícky, tanečno – spevácky krúžok
– Olympiády matematika, NJ, biologická, dejepisná, fyzikálna, matematická    pytagoriáda
– Účasť na súťažiach: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko

Vybavenosť učební

V učebni je 20 počítačov, opotrebovaný žiacky nábytok, didaktická technika.
Učebné pomôcky sa postupne modernizujú.

Stav budovy

Budova ZŠ – 50 rokov. Je potrebná kompletná oprava budovy.

PC technika

6 počítačov –  INFOVEK
14 počítačov – z rozpočtu

Významné udalosti školy

V roku 2004 bola v rámci projektu SOKRATES nadviazaná spolupráca so Základnou školou podstawowou v Kružlowej z Poľskej republiky.

 

Stručná história školy
Súčasná Základná škola v Kružlove bola postavená v roku 1958. V roku 1973 bola vybudovaná telocvičňa s kuchyňou.Školská jedáleň sa nachádza v priestoroch základnej školy a je využívaná na stravovanie pre žiakov a pedagógov školy ako aj pre zamestnancov miestnych podnikateľských subjektov. V školskej jedálni – 2 zamestnanci.

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

 

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1016 cimg2752 868 IMG_3578