Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ

Názov:

Sídlo prevádzkovateľa:

Email:

Telefón:

Sprístupnenie informácií dotknutým osobám

V zmysle čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon o ochrane osobných údajov“) prevádzkovateľ sprístupňuje dotknutej osobe (fyzickej osobe, ktorej osobné údaje sa spracúvajú) na webovom sídle nasledovné informácie.

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF2789 IMG_9381 117644595_978346175935123_8306106231877184911_n IMG_3754