Milí spoluobčania, vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koronavírusu dôjde k obmedzeniam aj pri nakladaní s odpadmi. Buďme preto prosím ohľaduplní a trpezliví k pracovníkom zberových spoločnosti, ktorí pre nás zabezpečujú mimoriadne dôležitú službu a ak je to možné snažme sa v najbližších dňoch produkovať čo najmenej odpadu. Ako to môžeme urobiť? • odložte napríklad jarné upratovanie na neskôr • nakupujte iba to čo je nevyhnutne potrebné • neplytvajte potravinami • dbajte v maximálnej miere na osobnú hygienu pri manipulácii s odpadmi a kontajnermi, prípadne vreciami na triedený zber • a nezabúdajte, všetko čo sa dá, dôkladne postláčať • neodkladajte odpady vedľa kontajnerov, aby pracovníci zberových spoločností nemuseli prichádzať do priamemu kontaktu s odpadom mimo nádob na triedený zber. • Zvýšené riziko sa netýka len osôb na zberových vozidlách ale aj pracovníkov dotrieďovacích liniek

 

Dobrý deň,

NATUR-PACK pre Vás pripravil ďalšie originálne vzdelávacie online aktivity na témy zero waste, triedenie odpadov a recyklácia odpadov.

Všetky nájdete na našej webovej stránke www.naturpack.sk, v sekcii NA STIAHNUTIE v podsekcii Dokumenty OBCE, a to v informačnom materiáli č. 23 a v informačnom materiáli č. 24  a do pozornosti dávame aj webovú stránku www.triedenieodpadu.sk.

Do pozornosti dávame videoreportáž o recyklácii papiera, ktorú sme pripravili v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem. Nájdete ju v informačnom materiáli č. 24 alebo po kliknutí SEM, ako aj v dolnej časti tohto newslettera. 

Ďalšie aktuálne informačné materiály, ktoré odporúčame sprístupniť verejnosti v partnerských samosprávach, sme pripravili v spolupráci s Rádiom Jemné, s portálom Dobrenoviny.sk, ako aj prostredníctvom YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti.  Okrem toho dávame do pozornosti materiály na stiahnutie využiteľné pre školské alebo mimoškolské vzdelávacie aktivity, a to na témy elektrozariadení a batérií.

Už v priebehu budúceho týždňa zverejníme nový vzdelávací portál pre deti, učiteľov a rodičov, ktorý budete môcť bezplatne sprístupniť svojim školám a je vhodným riešením pre aktuálnu neľahkú situáciu v školstve, ktoré sa presunulo do online formy práce so žiakmi. Portál bude zameraný na témy súvisiace s odpadmi, triedením a recykláciou vrátane množstva materiálov na stiahnutie, domácich a školských projektov.

Využite množstvo online vzdelávacích materiálov, ktoré pre Vás a Vaše školy pravidelne pripravujeme, a zdieľajte ich na Vašich webových stránkach a sociálnych sieťach. Pre uľahčenie zdieľania našich vzdelávacích videí sme pre partnerské samosprávy a verejnosť pripravili špeciálny tutoriál. Nájdete ho po kliknutí SEM, ako aj v dolnej časti tohto newslettera.

Tím NATUR-PACK

 

 

Pekný deň,

dovoľte nám informovať Vás o našej aktuálnej videoreportáži, ktorú sme spracovali v spolupráci s prevádzkovateľmi bioplynovej stanice v Horovciach a v spolupráci s moderátorom Viktorom Vinczem.

Reportáž prináša dôležité informácie o potenciáli, ktorý bioplynové stanice predstavujú v súvislosti s využitím kuchynského odpadu z domácností. Reportáž nájdete na našom YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, po kliknutí SEM alebo aj priamo v dolnej časti tohto newslettera.

Zároveň nám dovoľte poďakovať sa všetkým za zdieľania našej predošlej výzvy na ochranu smetiarov a pracovníkov triediacich liniek, ktorá veľmi silno zarezonovala na sociálnych sieťach.

Tím NATUR-PACK
 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1016 cimg2752 868 IMG_3578