• 2022 »
  • Život človeka je poskladaný z mnohých malých dní, ktoré prinášajú svoje radosti a starosti. Z času na čas príde v živote každého človeka deň, ktorý je pre neho niečim výnimočným. A jeden z takýchto dní bolo životné jubileum pre Vasiľa Nirku, ktorý vo februári 2022 oslávil krásne 95. narodeniny, Jána Cvangu, ktorý vo februári 2022 oslávil 90. narodeniny a Mikuláša Šandalu, ktorý v apríli 2022 oslávil 90. narodeniny. Vzhľadom k pandemickým opatreniam, nebola možnosť skôr sa stretnúť a tak až dnes 13.04.2022 po uvoľnení , starosta obce s pracovníčkou obecného úradu osobne zablahoželal jubilantom. Zároveň pri tomto stretnutí v Lipovom dome, starosta obce Ing. Jozef Kmec, PhD. a predsedníčka ZO JDS Anna Šimcová odovzdali v mene Jednoty dôchodcov v Kružlove, svojim členom ,p. Vasiľovi Rohaľovi darček k 80. narodeninám, ktoré oslávil v minulom roku a p. Verone Hostovej medailu k 30. výročiu založenia JDS, nakoľko obaja sa nemohli zúčastniť výročnej členskej schôdzi.
TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

imag0191 cimg0078 s5000967 DSCF2701