Oznámenie o začatí realizácie projektu

z pridelenej dotácie z Úradu vlády Slovenskej republiky

 

Názov prijímateľa:  Obec Kružlov

Názov projektu:  „Podpora činnosti Miestneho kultúrneho strediska v Kružlove“

Miesto realizácie projektu:  Obec Kružlov

Celková výška dotácie:   3 900,– EUR

 

Projekt je prioritne určený pre deti a mládež vo veku od 7 do 15 rokov (cca 110 osôb) v obci Kružlov. Cieľom projektu je obnova multifunkčného športoviska a doplnenie materiálno-technického zabezpečenia Miestneho kultúrneho strediska v Kružlove.  Miestne kultúrne stredisko v Kružlove (ďalej len „MKS“), ktorého súčasťou je knižnica s bezplatným prístupom na internet, herňa, multifunkčný športový areál a posilňovňa,  poskytuje možnosť aktívneho trávenia voľného času pre deti a mládež. Organizáciou voľnočasových aktivít sa obec snaží v rámci primárnej prevencie predchádzať  užívaniu drog u detí a mládeže, vzniku a rozvoju rôznych závislostí. Získané finančné prostriedky obec využije na zakúpenie spoločenských hier do herne a obnovu športového areálu, ktorý je čiastočne zničený po povodniach.

 

 

Realizované s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu na poskytnutie účelovej  dotácie Úradu vlády SR  na podporu programov,iniciatív a aktivít v oblasti národnej protidrogovej stratégie pre rok 2011.

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

cimg0232 p1000203 IMAG1417 img_5305