Starosta obce K r u ž l o v
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
Starosta obce K r u ž l o v  Vás pozýva na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
10. 08. 2012 (piatok) o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.
 
Program:
  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. II. návrh na zmenu rozpočtu obce 2012.
  4. Informácia o pokračovaní vo výstavbe ONB SO-02 a výber nájomníkov.
  5. Príprava žiadostí (projektov) na získanie finančných prostriedov.
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.
 
Ing. Jozef Kmec, v. r.
starosta obce
TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

S5000689 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> DSCF0824 DSCF2805