Starosta obce K r u ž l o v
 
 
 
P O Z V Á N K A
 
Starosta obce K r u ž l o v  Vás pozýva na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
10. 08. 2012 (piatok) o 18.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.
 
Program:
  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. II. návrh na zmenu rozpočtu obce 2012.
  4. Informácia o pokračovaní vo výstavbe ONB SO-02 a výber nájomníkov.
  5. Príprava žiadostí (projektov) na získanie finančných prostriedov.
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.
 
Ing. Jozef Kmec, v. r.
starosta obce
TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF1176 DSCF3529 OLYMPUS DIGITAL CAMERA DSCF3386