Starosta obce K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie
obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa
14. 12.  2012 (piatok)  o  19.00 hod.
v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Domov sociálnych služieb v Kružlove.
  4. VZN obce na rok 2013.
  5. Rozpočet obce Kružlov  2013 – 2014 – 2015.
  6. IV. návrh na zmenu rozpočtu obce 2012.
  7. Došlé žiadosti.
  8. Rôzne.
  9. Návrh na uznesenie.
  10. Záver.

 

 

 

 

 

                 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

                      starosta obce

 

 

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF2191 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> DSCF3176 Obrázok-790