Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

12. 4.  2013 (piatok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Informatívny správa o investičných zámeroch obce.
  4. Príprava kultúrnych podujatí.
  5. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy pri ZŠ Kružlov.
  6. II. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  7. Rôzne.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

 

 

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

IMG_1506 DSC_0050 IMG_7203 IMG_4170