Starosta obce   K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 21. 6.  2013 (piatok)  o  19.00 hod.

 v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Záverečný účet obce za rok 2012
  4. Riešenie havarijných stavov – strecha ZŠ a ČOV
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. III. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

 

 

 

 

  Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

imag0045_0 imag1308 DSC_1065 DSCF2381