Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

31. 10.  2013 (štvrtok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Investičná výstavba
  4. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

 

 

                                                                              Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF0973 IMG_0359 DSCF5694 18927165_10209530740689600_174147613_o