Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

31. 10.  2013 (štvrtok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Investičná výstavba
  4. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

 

 

                                                                              Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

september 2010 229 dsc00044 imag1857 IMG_4167