Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

31. 10.  2013 (štvrtok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Investičná výstavba
  4. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  5. Došlé žiadosti
  6. Rôzne.
  7. Návrh na uznesenie.
  8. Záver.

 

 

 

                                                                              Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

imag0211 DSCF1080 IMAG2098 DSC_1121