Ľudovo sa hovorí, že pieseň je most, ktorý spája ľudí. Veríme, že nielen pieseň , ale “ Zmluva o partnerstve medzi obcou Kružlová okres Svidník a obcou Kružlov okres Bardejov“, ktorú podpísali starostovia obcí 10.07.2011 bude mostom, ktorý ešte pevnejšie spojí ľudí v oboch obciach.

V tomto duchu Mgr. Adrián Gužo, starosta obce Kružlová a Ing. Jozef Kmec, starosta obce Kružlov podpísali túto zriedkavú, no o to vzácnejšiu zmluvu, v ktorej slávnostne sa zaviazali k vytvoreniu a udržiavaniu dlhodobých vzťahov našich obcí a podpore vo všetkých oblastiach, uskutočňovaniu výmenných akcií medzi našimi občanmi tak, aby sa vytvorili podmienky pre hlbšie vzájomné pochopenie vyhľadávaním spoločných záujmov, vzájomným obohacovaním našimi kultúrnymi a sociálnymi tradíciami a vytváraním nových spoločenstiev.

Veríme, že táto partnerská zmluva je základným kameňom diela, ktoré obe obce budú spoločne stavať a podporovať priateľské a slobodne udržiavané vzťahy v budúcnosti a jej napĺňanie bude v prospech oboch obcí a najmä v prospech nás ľudí žijúcich v nich.

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

DSCF0973 IMG_0359 DSCF5694 18927165_10209530740689600_174147613_o