Starosta obce   K r u ž l o v

P O Z V Á N K A

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

08. 11.  2012 (štvrtok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. III. návrh na zmenu rozpočtu obce 2012.
  4. Príprava VZN na rok 2013.
  5. Príprava návrhu rozpočtu na rok 2013.
  6. Žiadosti o prenájom bytov (SO-02).
  7. Rôzne.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

 

 

                                                                 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

                                                              starosta obce

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

cimg0232 p1000203 IMAG1417 img_5305