Starosta obce   K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

07. 12.  2012 (piatok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

Program:

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Domov sociálnych služieb v Kružlove.
  4. Rôzne.
  5. Návrh na uznesenie.
  6. Záver.

 

                                                                                                                      Ing. Jozef  Kmec, v. r.

                                                                                                                         starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

cimg0232 p1000203 IMAG1417 img_5305