Starosta obce   K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

 

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

11. 2.  2013 (pondelok)  o  19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Kontrola plnenia uznesenia.
  3. Domov sociálnych služieb v Kružlove.
  4. I. Návrh na zmenu rozpočtu obce 2013.
  5. Rôzne.
  6. Návrh na uznesenie.
  7. Záver.

 

 

 

 

 

 

 

  Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> s5001098 IMG_6644 bty