Riaditeľka MŠ v Kružlove oznamuje ,že zápis detí do materskej školy k nasledujúcemu školskému roku 2013/2014 sa uskutoční:

v termíne od 25.02.2013 do 25.03.2013 v budove materskej školy u riaditeľky si môžete vyzdvihnúť prihlášky.

K 01.09.2013 je možné do materskej školy prijať spolu 16 detí.

K prihláške je potrebné priložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa.

Prednostne sa prijímajú deti ,ktoré  dovŕšili piaty rok veku ,deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou , deti zamestnaných rodičov.

 

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa bude rodičom doručené do 25.04.2013.

 

Dátum:15.02.2013                                  riaditeľka MŠ :Anna Gáborová

 

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

<Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> s5001098 IMG_6644 bty