Starosta obce   K r u ž l o v

             P O Z V Á N K A

 

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

 

01. 08.  2013 (štvrtok)  o  19.00 hod.

 

 

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

Program:

 

  1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.
  2. Zmluva o nájme nehnuteľnosti (budova bývalej MŠ)
  3. Návrh na uznesenie.
  4. Záver.

 

 

 

         Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

CIMG1309(1) DSCF5286 IMG_0109 IMG_5013