Starosta obce   K r u ž l o v

 

P O Z V Á N K A

Starosta obce   K r u ž l o v   Vás pozýva na mimoriadne zasadnutie

obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa

12. 12.  2013 (štvrtok)  o 19.00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Kružlove.

 

 

Program:

  1. Otvorenie
  2. Kontrola plnenia uznesenia
  3. Rozpočet obce Kružlov na roky 2014 – 2015 – 2016
  4. VZN obce na rok 2014
  5. CSS – zmluva o prenájme nehnuteľností
  6. Došlé žiadosti
  7. Rôzne.
  8. Návrh na uznesenie.
  9. Záver.

 

 Ing. Jozef  Kmec, v. r.

starosta obce

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1063 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> IMG_1118 DSC_1917