INFORMÁCIA

o čase a mieste konania voľby

prezidenta Slovenskej republiky

Obec Kružlov

podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:

l.   Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná

v sobotu 15. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov,  bude sa druhé kolo voľby konať

v sobotu 29. marca 2014  od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2.  Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrsku č. 1 je:

volebná miestnosť v Obradnej sieni na Obecnom úrade v Kružlove.

pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej republiky s trvalým pobytom v obci Kružlov.

 

V Kružlove

Dátum 30.01.2014

podpis starostu obce

a odtlačok pečiatky

 

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

IMAG0726 IMG_2155 DSC_0344 DSCF2799