Výbor LPS Tisovec v Kružlove týmto pozýva všetkých podielnikov na rokovanie zhromaždenia spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 8.2.2014 t. j. v sobotu o 10.00 hod v sále KSB v Kružlov, s nasledujúcim programom:

1. Otvorenie, voľba návrhovej komisie.

2. Správa o činnosti a hospodárení spoločenstva v roku 2013.

3. Správa o činnosti dozornej rady v roku 2013.

4. Schválenie ročnej účtovnej závierky a návrh rozdelenia zisku.

5. Plán činnosti na rok 2014.

6. Návrh nových stanov LPS v Kružlove.

7. Návrh novej zmluvy k založeniu spoločenstva.

8. Odpredaj časti pozemku Obci Kružlov.

9. Návrh na uznesenie a záver.

Každý účastník rokovania zhromaždenia obdrží diéty vo výške 5 €. Žiadame Vás, svoje povinnosti zariadiť si tak, aby ste sa tohto rokovania mohli neodkladne zúčastniť. Ide totiž o rokovanie významného charakteru, na ktorom musíme schváliť dokumenty nevyhnutné k registrácii spoločenstva v zmysle zákona 97/2013 Z. z. v termíne do 28.2.2014. Vašu účasť je možné aj zastúpiť, avšak dotyčná osoba musí mať splnomocnenie jednorázového alebo dlhodobého charakteru.

 Tajomník LPS :                                               Predseda LPS:

Bližšie viď (kliknúť)

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

img_1016 cimg2752 868 IMG_3578