Obec Kružlov oznamuje, že začalo s implementáciou projektu ,,Centrum

integrovanej zdravotnej starostlivosti – Kružlov“. Hlavným cieľom

projektu je prostredníctvom synergie medzi hlavným partnerom  – obcou

a partnermi novovzniknutého Centra integrovanej zdravotnej

starostlivosti  (poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti) zaviesť

funkčný model kvalitného poskytovania zdravotných služieb a to najmä

za účelom zníženia nerovnosti z hľadiska prístupu ku kvalitným a

efektívnym službám všeobecnej a špecializovanej zdravotnej

starostlivosti. Tento projekt je spolufinancovaný z Integrovaného

regionálneho operačného programu, ktorého sprostredkovateľským orgánom

je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

OLYMPUS DIGITAL CAMERA cimg0080_0 161 IMG_0141