Riaditeľstvo materskej školy v Kružlove oznamuje rodičom, že v súlade s § 3 ods. 2 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole prijíma

od 15. februára do 15. marca 2012

žiadosti  o prijatie detí na predprimárne vzdelávanie do tunajšej materskej školy. Prijímame deti od troch do šiestich rokov. Prednostne prijímame deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou a deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

 

K žiadosti je potrebné predložiť potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára dieťaťa. U dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, je potrebné predložiť aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

dscf0273 DSCF1014 DSCF0838 DSCF8099