Obec Kružlov oznamuje:

  1. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2022

 

 

 

  1. Ohlásenie o vzniku odpadu a nakladania s ním za rok 2022

 

 

 

V zmysle Zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch § 81, bod 7, písm. j obec Kružlov zverejňuje údaje o komunálnom odpade v rozsahu štátneho štatistického zisťovania podľa osobitného predpisu za rok 2022:

     3. Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2022

 

TOPlist

Kalendár

Fotografie dňa

september 2010 249 <Digimax S500 / Kenox S500 / Digimax Cyber 530> p1000229 IMAG0805